Centigo Kina

Våra tjänster
I Kina genomför vi marknadsundersökningar, konkurrens- pris-och branschutvecklingsanalyser, kundfokusgrupper och konsumentundersökningar, identifiering av leverantörer eller samarbetspartners. Vi erbjuder dessutom genomförandekraft i förändringsprojekt. En aktuell frågeställning för flera företag är effektivisering av säljorganisation eller distributionsnätverk med system, ledarskap och styrning. Vi utvecklar gärna våra erbjudanden ihop med våra kunder. Hör av dig så diskuterar vi era utmaningar.

Centigo China Desk i Stockholm
Genom Centigo China Desk har ni en direktkontakt i Stockholm för våra tjänster i Kina.

För mer information kontakta Kristian Liljefors Partner Centigo China Desk, Stockholm.

Centigo i Shanghai
Centigo har haft närvaro i Shanghai sedan 2012 och genom vår lokala partner fått möjlighet att ta ansvar för över 100 projekt som genomförts av mestadels kineser. Vi applicerar vår filosofi Business Wellness för att inspirera och leda människor till att skapa välmående och spänstiga företag. Vår erfarenhet är att företag med ledarskap som tar utgångspunkt i eget ansvarstagande, i kombination med en stark företagskultur, har bäst förutsättningar att lyckas även i Kina.

För mer information kontakta Johan Waller Managing Partner Centigo China, Shanghai.

Vår lokala partner SXL Group (www.sxlgroup.com)
I Kina har Centigo sedan 2011 ett Joint Venture med SXL Group, Kinas första studentkonsultföretag. Tack vara samarbetet med SXL Group kan Centigo erbjuda snabb och kostnadseffektiv mobilisering av fotfolk i stora delar av Kina. Arbetet utförs med hjälp av studenter från några av de högst rankade universiteten i Kina och världen. Projekten leds alltid av erfarna projektledare.