CASE: COOP – PROGRAM FÖR KUNDDRIVEN AFFÄRSUTVECKLING

Odd Glodeck Case

Om hur Coop utvecklar sin affär genom att gå från generella kunderbjudanden till personliga, elektroniska varuerbjudanden, baserat på sina kunders köpmönster.

Coop Sverige har under 2014 lanserat två huvudsakliga nyheter för sina medlemmar. Förutom ett helt nytt poängbaserat lojalitetsprogram har Coop också utvecklat sin affär genom att gå från generella kunderbjudanden till personliga, elektroniska varuerbjudanden, baserat på sina kunders köpmönster. För att uppnå detta har Coop, med förstärkning av konsulter från bland annat Centigo, genomfört två förändringsprogram, One to One och Lojalitetsprogrammet, vilka inneburit stora förändringar i systemlandskapet samt ett utvecklat samarbete med leverantörer.

Centigo har haft många olika roller i dessa spännande program och har bland annat drivit projektledning för verksamhet och IT, bidragit i strategiarbete, jobbat med införande, kravledning, processutveckling, överlämning till förvaltning, incident management samt agerat scrum master.

Som en del av programmen har Centigo bidragit till genomförandet av en rad verksamhetskritiska IT-uppdrag inom Coop, bland annat implementering av kampanjhanteringssystemet Adobe Campaign (fd Neolane) som är hjärtat i Coops systemlösning för e-kuponger, där Coop låter sina medlemmar påbörja den digitala resan bort från papperskommunikation. Andra initiativ där Centigo medverkat är ett nytt PIM-system för kampanjinformation från Coop och Coops externa partners, en ny leverantörsportal samt en ny webbshop med tillhörande app för att bedriva e-handel utifrån medlemmars lojalitetspoäng.

Under processen har Centigo även varit delaktiga i en rad verksamhetsnära uppdrag hos Coop i samband med programmen, till exempel process- och organisationsutveckling för riktad marknadsföring och kundbearbetning.