CASE: FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH DET DIGITALA MÖTET MED KUNDEN

Odd Glodeck Case

Digitala tjänster står idag för en allt större del av Försäkringskassans möten med sina kunder, då ökar kraven på den digitala strategin. I takt med att den digitala utvecklingen i samhället ökar i stort, ökar även vikten av en tydlig strategi för att skapa en enhetlig bild av verksamheten till alla intressenter. Uppdraget syftade till att revidera den befintliga strategin …

CASE: SANDVIK SÄKERSTÄLLER ANSVARSFULL GLOBAL HANDEL

Odd Glodeck Case

Sandvik är en global industrikoncern med mer än 47 000 anställda och med ledande positioner i ett antal områden. En global spelare med ett starkt engagemang för att öka kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet gör att import och export av produkter är en central del av verksamheten. Dessa produkter måste dagligen förses med rätt tulldata för att kunna exporteras och …

CASE: Apoteket – traditionell jätte blir digital pionjär

Admin Case

Centigo fick en förfrågan om att hjälpa Apoteket i arbetet med att definiera framtidens e-handel, att nå maximal effekt oavsett var kunden befinner sig. Apoteket AB är Sveriges ledande apoteksaktör med drygt 470 apotek och nästan 700 apoteksombud. I sin ambition att stärka positionen som ledande apotekskedja även i de digitala kanalerna fick Centigo 2011 en förfrågan om att hjälpa …