Retailföretag befinner sig i ett paradigmskifte där värdekedjan, säljkanaler, affärsmodeller och konkurrens dramatiskt förändras. Det ser vi inte som ett problem.
Retail

En föränderlig omvärld med nya förutsättningar ökar kraven på allt effektivare processer och logistik. Centigo följer noga alla utmaningar och möjligheter som uppstår när retailmarknaden förändras. Vi är övertygade om att framtidens vinnare finns bland de företag som är bäst på att ta till sig kunskap om nya kanaler, tekniker, roller och affärsmodeller – men som samtidigt klarar av att bygga vidare på traditionella kärnkompetenser. Att kunna manövrera snabbt men med en långsiktig strategi är ett vinnande koncept på marknaden.

Över 50 av våra konsulter har gedigen erfarenhet av retail. Vi jobbar både praktiskt i stora och små frågor och med en mycket aktiv trend- och omvärldsbevakning. Detta tillsammans med kunskap om kärnprocesser, i allt från supply chain till butiksdrift, gör oss på Centigo till en av marknadens bästa partners när det gäller att lyckas med affärskritiska förändringar inom branschen.

Exempel på aktuella frågor som vi just nu hjälper våra kunder med:

  • Hur samverkar våra försäljningskanaler om fem år?
  • Hur ska vår digitala närvaro se ut?
  • Hur attraherar vi fler besökare i våra butiker?
  • Hur skapar vi effektiv logistik som stödjer alla kanaler?
  • Hur löser vi kundens köpbehov oberoende av kanal om fem år?
  • Hur ser vårt kundlöfte ut och påverkar det vår omni-kanalstrategi vad gäller sortiment och pris?
  • Hur använder vi våra butiker som en del av vårt totala erbjudande i framtiden?
  • Hur använder vi vår kundinformation för att bli mer kundcentrerade?
  • Hur optimerar och effektiviserar vi våra processer och vår logistik för framtidens kundkrav och omni-kanalsmodell?
  • Hur skall vi organisera oss för att på bästa sätt möta framtidens utmaningar inom retail?

För mer information, kontakta: