Vi älskar förändringsresor. Oavsett om det är med tåg, buss eller flyg, om det är inom Sverige eller över hela världen.
Resor

Centigo arbetar idag med flera ledande företag inom kollektivtrafik, regionaltrafik och fjärrtrafik.

Vi inte bara hjälper befintliga företag att att utvecklas och bli effektivare, vi hjälper även till att etablera nya verksamheter och bolag på marknaden. Centigo agerar även rådgivande partner vid övertagande av större trafikupplägg i samband med till exempel byte av operatör.

Genom att vara en betydande aktör och konsultpartner kan vi aktivt bidra till att utveckla företag på den nya avreglerade marknaden. Genom åren har vi på Centigo byggt upp en väldigt god förståelse av marknadens affärslogik och samspelet mellan resenärer, trafikhuvudmän, operatörer, distributionskanaler och resebyråer.

Vi har utvecklat specialistkompetens inom följande områden i branschen: Planering av personal och fordon (strategisk, taktisk, operativ). Incidentrapportering och trafikinformation/trafikledning. Försäljning och biljettering.

Några av våra spetserbjudanden är:

  • Planeringseffektivitet och planering som tjänst
  • Planeringslösningar
  • Sälj-och distributionslösningar
  • Kanalstrategier
  • Mobila branschlösningar
  • Process-och organisationsutveckling
  • Transition management

För mer information, kontakta: