Offentlig sektor är en ovärderlig del av samhället med ansvar för livsviktiga funktioner i hela landet. Vi kan göra arbetet både lättare och effektivare.
Offentlig_sektor

Sverige har en offentlig sektor i världsklass, något som vi ska vara stolta över och värna om. Men det är också en sektor med ständigt ökande och föränderliga krav där det hela tiden uppkommer nya utmaningar. För att möta dessa behövs genomtänkta och konkreta strategier, som gör att erbjudandet lever upp till samhällets och medborgarnas förväntningar.
Vi har den spetskompetens som offentlig sektor behöver:

  • Strategiutveckling.
  • Organisationsöversyn/utveckling (tillsammans med vårt systerföretag, Decigo AB).
  • Verksamhetsstyrning.
  • Processorientering.
  • Införande av nya arbetssätt.
  • Förändringsledning.
  • Ledarskap, medarbetarskap (tillsammans med vårt systerföretag, Decigo AB).
  • Effektiv IT-styrning.
  • Myndighetssamverkan.

Vi utgår ifrån och utvecklar de resurser som redan finns inom organisationen för att genomföra de strategier som utvecklar arbetssätt vilka möjliggör en effektiv och kundorienterad service. Det kan också innebära effektivisering genom optimering av processer, automatisering av rutinuppgifter och samordning av stödfunktioner, vilket utnyttjar stordriftsfördelar.

Det är vår övertygelse att ett involverande arbetssätt, med medarbetaren i centrum, är en förutsättning för framgång vid den här typen av komplexa förändringar.

För mer information, kontakta: