IT och telekom

Vi hjälper våra kunder inom IT och Telekom att driva förändring – för att förbereda sig på en ny verklighet.
IT

IT:s roll genomgår en förändring. Vi märker det genom att våra kunder inom IT och Telekom har en annan typ av dialog med sina kunder. IT:s roll går ifrån att vara en funktion till att genomsyra hela affären. IT-frågan blir i allra högsta grad strategisk. Det här ställer nya krav på organisation och hur man arbetar för att behålla en inre effektivitet. Det ställer krav på hur man kommunicerar och levererar tillsammans med sin kund.

Här är några exempel på hur vi stöttar våra kunder inom IT och Telekom.

  • Stöd vid organisationsförändringar för att anpassa verksamheten till en ny verklighet
  • Genomföra förändringar tvärfunktionellt i verksamheten för att skapa inre effektivitet
  • Samarbete och kunskapsdelning inom verksamheten för att öka affärsnyttan
  • Säkerställa att man får ut affärsnyttan vid M&As och sammanslagning av organisationer

Vill du veta mer, kontakta: