Energi

Inom energisektorn är förändring ett konstant tillstånd. Vi tillför kraft i både stora och små förändringar.

Förändring sker på alla nivåer i energisektorn – från förordningar och direktiv på EU-nivå till utveckling av specifik teknologi för fjärravläsning av energimätare. Förändringar sker snabbt och påverkar många aktörer på många olika nivåer; politik och lagstiftning, stora och små företag och organisationer, offentlig sektor, branschorganisationer och konsumenter.

Förändringar drivs utifrån många olika och ibland samverkande faktorer, t ex:

 • Lagkrav i Sverige och Europa, t.ex. kring mätning och debitering av energi
 • Digitalisering och användning av ny teknik, t ex IoT och AI
 • Innovation och disruption i branschen som skapar nya möjligheter, t ex delningsekonomiska lösningar
 • Samverkan med andra branscher, t ex transport och ICT
 • Utveckling av hållbara energisystem och omställning till förnybar energi

Vi hjälper våra kunder med stora och små förändringar kopplade till de nya förutsättningarna inom energibranschen. Exempel på områden där vi tillför förändringskraft:

 • Utveckling och effektivisering av processer
 • Stöd inom organisation, ledning och styrning
 • Kunddriven affärs- och tjänsteutveckling
 • Upphandling och implementering av affärslösningar
 • Omställning till digitaliserade flöden
 • Omvärldsbevakning

För mer information, kontakta: