Bygg och fastighet

Vi hjälper bygg- och fastighetsbolag att driva förändringar för att infria kundlöften och behålla kvalitet vid expansion.
 Bygg

Bygg- och fastighetsbranschen genomgår just nu en stor förändring där förutsättningarna ändras i hela värdekedjan. En anledning till förändringen är en ökad urbanisering som sätter tryck på byggandet och som i sin tur ställer krav på inre effektivitet hos byggbolag och fastighetsbolag, men också krav på ett mer hållbart byggande. En annan drivkraft bakom förändringen är digitaliseringen och dess möjligheter, t ex fördjupade kundkontakter och effektivare arbetssätt.

Det här förstår Centigo. Vi har sedan starten hjälpt bygg och fastighetsbolag att driva tvärfunktionella förändringsprojekt för att skapa mer agila, lönsamma och långsiktigt hållbara organisationer. Allt ifrån att fördjupa förståelsen för – och kontakterna med kunden, till att hitta gemensamma arbetssätt som skapar förutsättningar för att ständigt förnya verksamheten.

Vi förstår balansen mellan ett hållbart byggande och vikten av att skapa lönsamhet och har t ex stöttat kunder med att skapa beslutsstöd kring investering i gröna fastigheter. Ett sätt att leverera Business Wellness.

Vill du veta mer, kontakta: