Bank, finans och försäkring

Vi är den självklara partnern vid affärskritiska förändringsprojekt som skapar framtidens finansiella spelare.
Bank

Vi hjälper banker, försäkringsbolag och betalningsföretag att bli spänstiga, så att de på bästa sätt kan möta utmaningarna i en föränderlig värld och skapa nya konkurrenskraftiga möjligheter. Den förändring som den finansiella sektorn genomgår innebär förflyttade marknadspositioner och ökad konkurrens som kräver ökad träffsäkerhet i kommunikation, kanalval, produktportfölj och marknadsfrågor.

Centigo arbetar sedan länge med ledande finansiella aktörer, stora som små. Vi har varit inblandade i allt från regleringsfrågor, processförbättringar till marknads- och konkurrensutmaningar. Vår kompetens inom området utvecklas ständigt genom nära samarbeten med våra kunder.

Våra spetserbjudanden är:

  • Digitalisering & kundcentrering – vi stöttar våra kunder i att bli framgångsrika genom att fokusera verksamheten mot kunderna och skapa automatiska och effektiva processer, både bakom kulisserna internt och i gränssnittet mot kunder
  • Strategi, rådgivning & analys – vi stöttar våra kunder i att driva strategiska frågeställningar och bidrar med analys, beslutsstöd och framdrift
  • Projektledning & IT-management – vi leder och implementerar projekt inom både IT och affär inom bland annat leverantörssstyrning och regelverk (KYC, AML etc)

För mer information, kontakta: