Vi är den självklara partnern vid affärskritiska förändringsprojekt som skapar framtidens finansiella spelare.
Bank

Vi hjälper banker, försäkringsbolag och betalningsföretag att bli spänstiga, så att de på bästa sätt kan möta utmaningarna i en föränderlig värld och skapa nya konkurrenskraftiga möjligheter. Den förändring som den finansiella sektorn genomgår innebär förflyttade marknadspositioner och ökad konkurrens som kräver ökad träffsäkerhet i kommunikation, kanalval, produktportfölj och marknadsfrågor.

Centigo arbetar sedan länge med ledande finansiella aktörer, stora som små. Vi har varit inblandade i allt från regleringsfrågor, processförbättringar till marknads- och konkurrensutmaningar. Vår kompetens inom området utvecklas ständigt genom nära samarbeten med våra kunder.

Våra spetserbjudanden är:

  • Digitalisering & kundcentrering – vi stöttar våra kunder i att bli framgångsrika genom att fokusera verksamheten mot kunderna och skapa automatiska och effektiva processer, både bakom kulisserna internt och i gränssnittet mot kunder
  • Strategi, rådgivning & analys – vi stöttar våra kunder i att driva strategiska frågeställningar och bidrar med analys, beslutsstöd och framdrift
  • Projektledning & IT-management – vi leder och implementerar projekt inom både IT och affär inom bland annat leverantörssstyrning och regelverk (KYC, AML etc)

För mer information, kontakta: